Jamstveni list proizvoda

Jamstveni list vrijedi samo uz dokaz o kupnji (račun).

Broj proizvoda:
Proizvodni kod:
Fotografija natpisne ploče:
Broj računa:
Fotografija računa:
Prodajno mjesto:
Datum kupnje:
E-mail adresa: