Garancijski list izdelka

Garancijski list je veljaven samo s potrdilom o nakupu (račun).

Številka izdelka:
Serijska številka:
Fotografija napisne ploščice:
Številka računa:
Fotografija računa:
Prodajno mesto:
Datum nakupa:
E-poštni naslov: